Contactpunt klokkenluiders

Meldpunt Klokkenluiders

Wat?

Een klokkenluider is iemand die (vermoedens van) onregelmatigheden over de organisatie wil melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen.
Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.
AURORA PRODUCTIONS heeft hiervoor een intern meldpunt ingericht.

Voor wie?

Het meldpunt staat open voor iedereen die een probleem wil melden, zoals werknemers, leden, vrijwilligers, leveranciers, klanten, …
Wanneer u een melding maakt, zal uw identiteit niet bekend gemaakt worden tenzij u daartoe toestemming geeft. U geniet bescherming tegen mogelijke nadelige gevolgen in verband met uw klacht.

Verdere stappen

Binnen uiterlijk 7 dagen ontvangt u als melder van een probleem een ontvangstbevestiging, tenzij u anoniem wenst te blijven.
Na de melding volgt een intern onderzoek en kan er bijkomende info opgevraagd worden. Binnen een termijn van 3 maand volgend op de melding zal de melder feedback ontvangen over de opvolging van de klacht.

Hoe een probleem melden?

Een melding via het interne meldingskanaal is mogelijk per mail of per brief. Indien u anoniem wenst te blijven, dient u het probleem per brief te melden.

  • per mail: feedback@aurora.be
  • per brief: AURORA PRODUCTIONS NV – t.a.v. Meldpunt Klokkenluiders, Antwerpseweg 11 – 2340 Beerse – België met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK”

Men kan ook altijd een melding doen via het extern kanaal. Zie hiervoor www.federaalombudsman.be

close menu